Tag Archives: travtrening

L. H Saphira`s motgang I 2014/L. H Saphira`s Hard year 2014

2014 har egentlig vært en headbanger periode for Saphira, treningen startet som normal, men i bunn og grunn så vi at det var noe feil da farten økte. Hun er skeiv og litt bendt bein, men motivasjonen var der,  så vi bestemte for å satse. Men hun stoppa på 1,30. Etter mye tålmodighet  og kiropraktor timer kom høsten på fult og vinteren var rundt neste hjørne. Da virket det som alle ga opp. Jeg fikk henne til Bjerke. Etter 6 timer, med undersøkelse fant vi ikke noe feil med beina men vi fant betennelse rundt bekkenet. Så vi fikk henne sprøyta og la om treningen hennes. Men det gikk ikke lenger før hun ble sendt hjem fra treneren og hjem til meg.2015-04-10 14.23.49

1 Januar kom hun hjem, først fikk vi boksplass på en veldig hyggelig plass i Melsomvik.på Stall Ask. Vi hadde ikke noen travtrening, men vi begynte å trene henne fra bakken. Dette gjorde vi frem til mars. I denne perioden fikk hun stå mye ute med andre hester i store luftegården, slik at hun fikk leve litt i flokk igjen samt at hun fikk bevegd seg mer i innhegningen.Saphira 4

I mars flyttet vi videre til Stall Løvstad, ved Tjølling. Nå i dag har vi hatt to uker med travtreningen, men vi holder på med bakketrening, denne mnd skal også bakke treningen bli utvidet med bom arbeid og beinløftning. Dette med bomarbeid går litt tregt for øyeblikket, siden jeg ikke skal “ta det rolig”

Saphira 1

Nå i 2015, skal vi komme oss videre, Når Lille søstern står hos Bo og jobber livet av seg der;)

Saphira 2

Bildene er tatt av Beate Klinestad!

 

2014 has really been a headbanger period for Saphira, training started as normal, but basically we saw that there was something wrong when the speed increased.

 She cocked and slightly bent legs, but the motivation was there, so we decided to bet. 
But she stopped at 1.30. 

After much patience and chiropractor hours autumn came on full and winter was around the next corner. 

When it seemed that everyone gave up. 

I got her to Bjerke. After 6 hours, the investigation we found nothing wrong with his legs but we found inflammation around the pelvis. So we got her syringe and allow about training her. But it went no further until she was sent home from the coach and home to meg.2015-04-10 14.23.49

Jan. 3, she came home, first we got box seat on a very nice place in Melsomvik.på Stall Ash. We had no trot exercise, but we began to train her from the ground. We did this until March. During this period she stand out a lot with other horses in the big yard, so she got to live a little herd again and that she received has moved more in innhegningen.Saphira 4

In March, we moved on to Stall Løvstad by Tjølling. Now today we have had two weeks of training trot, but we're doing hill training, this month will also ground training will be expanded with boom work and bone uplift. This with bomarbeid goes a bit slow at the moment, since I will not "take it easy"

Saphira 1

Now in 2015, we will move on, when Lille søstern stands at Bo and working flat out there;)

Saphira 2

The pictures are taken by Beate Kline Stad!
Advertisements