Føll til Salgs

Her kommer følgene føll som er til salgs. De fleste vil bli solgt på Åringsauksjonen, viss ikke annet er skrevet i annonsen

Advertisements

The spirit of freedom

%d bloggers like this: