Åpen Dag på Jarlsberg Travbane

Tirsdag 12/4 arrangerte Vestfold Travforbund, Åpen dag på Jarlsberg Travbane.

Vi hadde besøk av Anne Wangen, DNT`s sjefveterinær og Kjell Aage Øie-Kjælstad, Norges heste forbund`s leder. De informerte oss om disse sakene; Ny justerte doping reglementet fra nytt år, Forbudte stoffer og karenstider, Dopingkontroll ved konkurranse/trening.  Elektroniske vaksinasjons/helsekort, Slakt av hest i Norge og hvilken konsekvenser det har ført med seg etter “lasagne skandalen” . Grensepassering, transit ved avl /konkurranse og DNT`s bidrag på grensepassering.

Det var en god oppslutning med 50 personer som dukket opp fra hele Vestfold. Bland publikum kom både amatører, trenere, kusker, oppdrettere og eiere,  for å ta en del av dagens arrangement.

Fokuset var veldig sterkt på dagens problem med overfylte staller med hester, som ikke er lenger i løp. Den nye trenden med å gi bort hester som kanskje skulle bli sluppet ut på de evige jaktmarkene, enn å stå på finn.no. I fjord antok DNT at det var 1700 hester (travhester) som skulle blitt avlivet. Noktura rapporterte at det var 360 hester totalt i Norge som ble hentet av kadaver bilen. Forslaget som omskolering, pant ordning på pass, oppdrette et hestevelferds fond( DNT for travhester), ble trukket frem som eksempler.

Import av hester og kjøttprisen. Nå som slakter prisen har gått ned fra 6000 kr til 1500 kr.

Andre ting som også ble tatt opp;  er avls hopper som kommer  fra utlandet etter å blitt drektige. Toll avgiften på føll avgiften som skal betales et år før føllet blir født. Om DNT kunne komme med en ordning, der de kunne stå som garantister for,  oppdretter. Slik at avgiften skulle betales etter at føllet ble født, da det ikke finnes sikkerhet i om føllet  er levedyktig. Selv om det går an å søke om denne summen tilbake, viss føllet ikke fødes levende. Det er for  mye knot og bryderi for oppdrettere på alle nivåer. Ved en endring, kan det føre til at flere sender hoppene sine ut av Norge for å bli bedekt i utlandet!

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s