Tilbakesteg for Saphira / A back Step for Saphira

I April/MAi så løsnet alt for Saphira, alle muskul problemer var borte. hun har vokst og jevnet seg helt ut. Slutten av Mai , bestemte jag og min samboer, at vi skulle ta henne med på Jarlsberg for å trene. Ikke hurtig, men la henne få komme seg på banen for å strekke litt på beina, la henne se andre ting. Bare for å kjenne på kroppen og hvordan det sto til. SÅ BRA føltes det da…..

Men… Så gikk hun rett på en smel! Vi kom på Tirsdag 2 Juni. kom jeg på stallen for å trene, men damen var da hoven i begge bakbeina, jeg tenkte som så å ta med henne ut for lett jogg og mest skritt, for de virket ikke ømme.

Jogg kunne vi glemme, alle beina gikk i hytt og pinne, eneste gangarten hun ville gå i var galopp, så den treningsøkta ble 5 min! Vi ga henne et par dager fri, men hun ble bare stiv, så vi forsatte med bakke arbeid, longersjering og skritt, men etter to uker ble det ingen forandring, og kroppen var ikke det samme.

Så før denne helgen fikk vi besøk av en akupunktør som virkelig Kunne sakene sine. Da jeg kjørte henne i dag var alt fra skuldrene til halen tilbake i normal “mode” Men ikke fra skuldrene og frem til mulen!

Hun hopper ennå med forbeina! Nikker med hode, ønsker å gå fremover, men det funker dårlig!!!

Da blir det veterinær besøk på Mandag! så da er spørsmålet

Knær? Hov? eller hele rørelse apparatet?

Denne damen skal virkelig ta meg igjennom det fleste hakene med å ha hest, men lærerikt bli det;)

One step back!

In April / May so loose everything for Saphira, all Muskul problems were gone. she has grown and evened out completely. The end of May, decided to rush and my boyfriend, we'd take her on Jarlsberg to train. Not fast, but let her get on the field to stretch a bit of walking, let her see other things. Just to know your body and how they were. SO GOOD felt when .....But ... So she went right on a melting! We arrived on Tuesday, June 2. I arrived at the stables to train, but the lady was then swollen in both hind legs, I thought, to take her out for easy jog and most steps, for they did not tender.Jog could we forget, all legs went at random and stick, only gait she would go in was a gallop, so the workout was 5 min! We gave her a couple of days off, but she was just stiff, so we continued with ground work, longersjering and steps, but after two weeks was no change, and the body was not the same.So before this weekend we were visited by an acupuncturist who really Could their cases. As I drove her today was everything from shoulders to tail back to normal "mode" But not from the shoulders until the muzzle!She jumps yet with front paws! Nod your head, want to move forward, but it works badly !!!Then it becomes a vet on Monday! So then the question

Stifle? Hof? or all emotion appliance?This lady should really take me through the most difficult to have horses but I learn

PS; I Really need to get some equipment, So I know what it`S or not!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s