Tarmsystemet (OBS grove bilder)

Hestens tarmsysten er ganske ulik andre dyrs tarmsystem. Den er laget for en ting, og bare EN ting: Bearbeide gress. Hesten spiser 90%gress, 4 % urter og 6% løv. (når hesten selv velger og går fritt)  Eks kuer, geiter og får spiser mer av løv og urter. Så hestenes tarmesystem er spesialist på gress. Kraftfor er ikke naturlig for hesten, dermed vil all den kraften og havren dere gir hesten være tyngre for hester å fordøye.

( Fig 1) Øverste tegnin er av hestens tarmsystem, til ventre finner du hundens tarmsystem og til slutt kuens tarmsystem

Fordøyelsesystemet hos hest er en enkel sammensetning av munnen,matrøret, magesekkentolfingertarmen, blindtarmen,tynntarmen, tykktarmen og endetarmen. Dette er en kompleks sammensettning av kjemiske reaskjoner som skjer i alle dyr og mennesker, Det som skiller artene fra hverandre er hva tarmsystemet er laget for å gjøre. Hundens tarmsystem er laget for å få et stort måltid av kjøtt om dagen, og forbrenner dette. En ku har fire mager, og bruker lengere tid på å fordøye, ville kuer spsiser maten og gjemmer seg for å så kaste opp maten og igjen spise den, dette er for å kunne forbrende alt som er i maten, mens hestens tarmsystem er laget for jevnelige posjoner av gress gjennom hele dagen. I gjennomsnitt Spiser hester 16-18 timer vær dag, Dette er den natulige dieten hos en hest.

 Hestens SpisOrgan 

Munnen

Hesten har ikke samme produksjon av salvie (munnspytt) som vi mennesker. Deres produsjon av salvie starter ikke før de har fått mat i munnen, os mennesker og hunder, begynner salvieprodusjonen ved lukt og syn av god mat. (Hesten har en tygge refleks, denne refleksen kan du selv finne ved å pute en finger der bittet skal ligge og legge et lett trykk på gummen til hesten. )

Tennene 

Hesten har fortenner og kjevetenner. Hesten feller tenner en gang, (fremste tennene) Ellers e tenne til hesten konstruert til å holde i 20 år. Viss vi mennesker ikke filer dem ned. Dette er ganske viktig hestehold, For vær gang en filer ned hestens tenner tar man vekk ca,2 år av hestens levetid. Så filing av hestens tenneer skal bare skje når det er nødvendig.  Tenne er et male  og blande redskap.

Salvien 

Blir produsert i spyttkjertlene som ligger under kjeven og kommer ut i munnen. Hesten kan produsere op til 10 liter salvie  Salvien hos hesten består ikke av mye enzymer, men har en smørende effekt. Er med å holde ph balansen i magesekken.

Matten

Fortennene bruker hesten for å rive klippe gress, tungen fører maten opp i gummen til kjevetennene. Når maten kommer inn sendes det et signal opp i hypofysen (en liten del i hjernen) som setter i gang salvieproduskjsonen, (I samme øyeblikk settes tarmene i gang for å bli klar til å ta i mot maten. ) Her blir grsset malt og blandet med salvien. Hesten tygger 73-94 ganger og for i seg  96, gram pr kg i minnuttet.

Dermed hjelper tungen igjen med å føre maten ned i svelget.  Ved hjelp av muskeltrekkninger som er i trupeveggene. Når gresset nærmer seg magesekken åpner den øvremagesekklokket seg opp, dermed føres maten inn i den øvre delen av hestens mage.

Magesekken

Magen er liten og delt opp i to avdelinger. Den første delen har ingen kjertler. eller noen form for beskyttelse mot den lave ph verdien som den andre halvdelen har mye av. dette mellomleddet mellom kjertelfriedelen at magesår oppstår hos hest.

En teor, er at hesten jobber mye mens magesekken er tom og at pepsin og ensymene da smeller mot de ubeskyttete siden og skaper små sår i magen. 

Den andre delen av magesekken er fylt med kjertler. Her blandes enzymer, pepsin og saltsyrer, med maten. Da er selve matnedbrytningen i gang. Pepsin Spalter protoinet i maten, for at Pepsin skal komme i gnag med sitt arbeid trenger den et laft phverdi.  Den lave ph verdien dreper også en hel del bakterier som kroppen ikke trenger. Denne delen går fort og maten blir ført videre nedover til tynntarmens første del …

Tolvfingertarmen

Tolvfingertarmen har utvekster som ser ut som små fingrer som blir kaldt Villys, på den igjen finner fi microvillys og derigjen er det enda mindre microvillys  Dems sin oppgave er å ta opp  her finner man bukkjertelen, den blander in et nøytralt veske som nøytraliserer den lave ph verdien fra magesekken.  . Enzymene i bukkjørtelen er Trypsinsom forsetter nedbrytningen av protoinene, Amylas som spalter karbonhydrater til enklere sukkerarter. Gallen er avfallstoffer fra leveren, men har en viktig sammenheng med fettnedbrytningen hos hesten, for enzymet  Gallanse blir laget i leveren og er med på å Spalter ned fettet i mindre deler og er med å bryter ned fettet.

Hesten tarmsystem er ikke laget for å bryte ned fett i den forstand, siden det ikke er mye fett i gress. 

Tynntarmen forsetter 

Tynntarmen er over 30 meter lang på en voksen (stor) hest. her forsetter selve nedbrytningen av protoinet og fossfor kalcium, til det kommer til grovtarmen. sukkerarter som glukose blir transportert gjennom lymfekjertlene og inn til blodet og transportert til målcellene.  under kontroll av d vitamin og hormonier i kroppen tas kalcium opp fra tynntarmen mens fosfor tas direkte opp.

Grovtarmen/Tykktarmen

Når maten har kommet så langst som til grovtarmen, har mesteparten av protoinene, vitaminenen blitt  tatt opp, bare celllolosen som er oppbygnings matrialet til gresset er igjen. Da er det micro organismene sin jobbå bryte ned. Man kan finne over 40 forkjellige (viss ikke mer) arter. Alle disse microogansimene lever side ved side, også kjent ordtarmflora. Micro organismene lever av restene som tynntarmen ikke kan ta. Hesten utnytter seg ikke av cellelosen direkte. For som micro organismene spiser, produserer de b vitamin som hesten har vanskeligheter med å ta opp og som ikke finnes i dems naturlige omgivelser.

Endtarmen 

Bakteriene som er i tykktarmen vil forbli i tykktarmen mens tarmfyllet dras videre ut. Døde organismer, vil hesten ta opp ogbryte ned med protoinene. 

Endtarmen skjer det opptak av vannet som er tarminnholde Vannet blir ført tilbake til kroppen. ved hjelp av musklaturen i endtearmen former de gjødselen til små avlange kuler.

 Når hjernen fikk første gang bedskjed om at det var mat i munnen starter den en hel del reasksjoner. Først produskjon av salvie, så muskelrefleksene og produksjonen av pepsin og makesyre i kjertlene i andre delen av magen. Hjerne har også sendt ut to forkjellige hormoner, en som starter bukskjertelen for den nøytraliserende effekten i tolvfingertarmen, men også ti leveren for å skille ut gallen til tolvfingertarmen.

The end.

Nb; Fotobildene er copyrighty

Advertisements

2 thoughts on “Tarmsystemet (OBS grove bilder)”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s